Εργασίες για το σπίτι

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για τις εργασίες για το σπίτι (κατ’ οίκον εργασίες) που ανατέθηκαν σε κάθε τμήμα, ούτως ώστε σε περίπτωση που απουσιάζατε από το μάθημα, να μπορείτε να μελετήσετε! Δείτε όλες τις εργασίες πιο κάτω!

B’2 – Paralimni – 31/3/2017

1) Companion: pages 30, 31, 34, 35
2) Dictation: p. 33 (O.W.4.1 μέχρι O.W.4.4)


FCE – Sotera- 22/11/2016

1) dictation p.24 (2f7-LK2.3.A)
2) companion: study the theory – time clauses p.144
3) Grammar book ex G p 109
4) workbook: exercise 1 – p. 149